Trong thời đại kinh doanh hiện đại, dữ liệu là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về khách hàng, thị trường và hiệu quả của các hoạt động vận hành. Do đó, để bảo toàn và khai thác hiệu quả tài sản này, tiến tới cải thiện hiệu suất và tạo ra lợi thế cạnh tranh, doanh nghiệp cần tìm hiểu cách thức xây dựng kho dữ liệu (data warehouse) tập trung và bảo mật. 

Tổng quan về kho dữ liệu cho doanh nghiệp

Khái niệm kho dữ liệu cho doanh nghiệp

Kho dữ liệu (Data Warehouse) là một hệ thống lưu trữ dữ liệu tập trung, được thiết kế để hỗ trợ việc phân tích dữ liệu và lập báo cáo. Giải pháp này giúp doanh nghiệp dễ dàng truy cập, phân tích và lưu trữ dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như các hệ thống giao dịch, cơ sở dữ liệu quan hệ, và các nguồn dữ liệu bên ngoài.

Các thành phần cốt lõi của kho lưu trữ dữ liệu cho doanh nghiệp

Kho lưu trữ dữ liệu cho doanh nghiệp bao gồm các thành phần cốt lõi sau:

 • Dữ liệu: Dữ liệu là thành phần quan trọng nhất của kho lưu trữ dữ liệu. Dữ liệu được lưu trữ trong kho có thể là dữ liệu có cấu trúc, dữ liệu bán cấu trúc, hoặc dữ liệu phi cấu trúc.
 • Cấu trúc dữ liệu: Cấu trúc dữ liệu là cách thức dữ liệu được lưu trữ trong kho dữ liệu. Cấu trúc dữ liệu giúp người dùng dễ dàng truy cập và phân tích dữ liệu trong kho.
 • Kiến trúc kho dữ liệu: Được hiểu là cách thức các thành phần của kho lưu trữ dữ liệu được kết nối với nhau để đảm bảo hoạt động hiệu quả.
Kho-luu-tru-du-lieu-la-giai-phap-giup-phan-tich-du-lieu-va-lap-bao-cao-hieu-qua
Kho lưu trữ dữ liệu là giải pháp giúp phân tích dữ liệu và lập báo cáo hiệu quả
Xem thêm: Các loại hệ thống lưu trữ dữ liệu phổ biến cho doanh nghiệp hiện nay

Ví dụ về kho dữ liệu cho doanh nghiệp

Một ví dụ về kho lưu trữ dữ liệu mang tính điển hình có thể kể đến chính là hệ thống data warehouse của ngân hàng thương mại. Cụ thể, ngân hàng sẽ xây dựng một kho dữ liệu để lưu trữ dữ liệu từ các nguồn gồm:

 • Hệ thống core banking: Dữ liệu khách hàng, dữ liệu tài khoản, dữ liệu giao dịch
 • Hệ thống CRM: Dữ liệu liên hệ khách hàng, dữ liệu lịch sử giao dịch
 • Hệ thống BI: Dữ liệu phân tích, dữ liệu báo cáo

Theo đó, toàn bộ dữ liệu từ các nguồn này sẽ được thu thập và tích hợp tự động vào kho dữ liệu, đồng thời, được lưu trữ trên một hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên dụng. Ngân hàng có thể sử dụng kho lưu trữ dữ liệu để phân tích dữ liệu khách hàng, dữ liệu tài khoản, dữ liệu giao dịch, dữ liệu thị trường và báo cáo nhằm hiểu rõ hơn về khách hàng, hoạt động kinh doanh, và rủi ro của doanh nghiệp mình.

Ví dụ, doanh nghiệp có thể sử dụng data warehouse để:

 • Phân tích dữ liệu khách hàng để xác định các phân khúc khách hàng tiềm năng, các khách hàng có khả năng rời bỏ ngân hàng, và các khách hàng có khả năng sử dụng nhiều sản phẩm, dịch vụ hơn.
 • Phân tích dữ liệu tài khoản để xác định các tài khoản có rủi ro cao, các tài khoản có khả năng sinh lời cao, và các tài khoản có khả năng chuyển sang ngân hàng khác.
 • Phân tích dữ liệu giao dịch để xác định các giao dịch bất thường, các giao dịch có khả năng rửa tiền hoặc gian lận.
 • Phân tích dữ liệu báo cáo để xác định các xu hướng thị trường, các cơ hội kinh doanh mới, và các rủi ro kinh doanh tiềm ẩn.

Các kết quả phân tích dữ liệu kể trên sẽ giúp ngân hàng đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt hơn, từ đó, cải thiện hiệu quả hoạt động, và tạo ra lợi thế cạnh tranh tốt hơn trong tương lai.

Các ứng dụng phổ biến của kho dữ liệu trong vận hành doanh nghiệp

Kho lưu trữ dữ liệu được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Quản trị tài chính: phân tích dữ liệu tài chính, giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định đầu tư, tài chính, và kế toán hiệu quả hơn.
 • Quản trị khách hàng: phân tích dữ liệu khách hàng, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về khách hàng và đưa ra các chiến lược marketing hiệu quả hơn.
 • Quản trị chuỗi cung ứng: phân tích dữ liệu chuỗi cung ứng, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình vận chuyển và giao hàng.
 • Quản trị nhân sự: phân tích dữ liệu nhân sự, giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu suất nhân viên và đưa ra các chính sách nhân sự hiệu quả hơn.
Kho-luu-tru-du-lieu-co-tiem-nang-ung-dung-da-dang-trong-van-hanh-va-kinh-doanh
Kho lưu trữ dữ liệu có tiềm năng ứng dụng đa dạng trong vận hành và kinh doanh
Xem thêm: Giới thiệu hệ thống lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn FSI Data Platform

Phương pháp thiết kế và khai thác kho dữ liệu hiệu quả cho doanh nghiệp

Các yếu tố cần thiết để thiết kế, xây dựng và khai thác kho lưu trữ dữ liệu cho doanh nghiệp

Để xây dựng data warehouse hiệu quả cho doanh nghiệp, cần có các yếu tố sau:

 • Sự ủng hộ của lãnh đạo: Đây là yếu tố quan trọng nhất để xây dựng kho lưu trữ dữ liệu thành công. Lãnh đạo cần hiểu được tầm quan trọng của kho dữ liệu và cam kết nguồn lực để xây dựng.
 • Nhu cầu và mục tiêu rõ ràng: Trước khi xây dựng kho lưu trữ dữ liệu, doanh nghiệp cần xác định rõ nhu cầu và mục tiêu của mình. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp xác định loại dữ liệu cần lưu trữ, các phân tích cần thực hiện, và các nhân sự sẽ sử dụng kho.
 • Dữ liệu chất lượng: Dữ liệu là thành phần quan trọng nhất của kho lưu trữ dữ liệu. Do đó, danh nghiệp cần đảm bảo rằng dữ liệu được thu thập, lưu trữ, và quản lý một cách chính xác và đầy đủ.
 • Công nghệ và chuyên môn: Xây dựng kho lưu trữ dữ liệu cần sử dụng các công nghệ và chuyên môn nhất định. Doanh nghiệp cần lựa chọn các công nghệ và chuyên môn phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của mình.

Các bước của quy trình triển khai kho dữ liệu cho doanh nghiệp

Quy trình triển khai kho lưu trữ dữ liệu cho doanh nghiệp bao gồm các bước sau:

 • Xác định nhu cầu và mục tiêu: Bước đầu tiên là xác định nhu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp về kho lưu trữ dữ liệu, bao gồm xác định loại dữ liệu cần lưu trữ, các phân tích cần thực hiện, và những người dùng sẽ sử dụng kho.
 • Thiết kế kho lưu trữ: Bao gồm việc xác định cấu trúc dữ liệu, kiến trúc kho lưu trữ dữ liệu, các công cụ và công nghệ sẽ được sử dụng.
 • Triển khai kho dữ liệu: Bao gồm việc cài đặt các phần mềm và cơ sở hạ tầng cần thiết, đồng thời, nhập dữ liệu vào kho lưu trữ dữ liệu.
 • Tích hợp và kiểm tra: Tích hợp bao gồm việc kết nối kho lưu trữ dữ liệu với các hệ thống khác trong doanh nghiệp. Kiểm tra bao gồm việc kiểm tra tính toàn vẹn và chính xác của dữ liệu trong kho.
 • Sử dụng và duy trì: Bước cuối cùng là sử dụng và duy trì kho lưu trữ dữ liệu hay data warehouse.
can-co-su-chuan-bi-ky-luong-va-tuan-thu-quy-trinh-khi-xay-dung-kho-du-lieu
Để xây dựng kho lưu trữ dữ liệu hiệu quả cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ quy trình 
Xem thêm: Hiểu đúng – làm đúng về cơ sở dữ liệu dùng chung

Các công nghệ sử dụng để xây dựng kho lưu trữ

Có nhiều công nghệ khác nhau có thể được sử dụng để xây dựng kho lưu trữ dữ liệu. Các công nghệ phổ biến bao gồm:

 • Công nghệ thu thập và tích hợp dữ liệu giúp thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và tích hợp dữ liệu vào kho lưu trữ dữ liệu của doanh nghiệp.
 • Công nghệ lưu trữ dữ liệu giúp doanh nghiệp lưu trữ dữ liệu trong kho dữ liệu một cách an toàn và khoa học.
 • Công nghệ quản trị dữ liệu hỗ trợ quản lý dữ liệu của doanh nghiệp trong kho lưu trữ dữ liệu một cách hiệu quả với khả năng phân quyền rõ ràng.
 • Công nghệ phân tích dữ liệu giúp khai thác và phân tích dữ liệu trong kho lưu trữ dữ liệu để doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định sáng suốt.

Khởi tạo kho dữ liệu của doanh nghiệp nhanh chóng thông qua số hóa tài liệu

Một cách để khởi tạo kho lưu trữ dữ liệu (data warehouse) của doanh nghiệp nhanh chóng là triển khai số hóa tài liệu. Số hóa tài liệu giúp doanh nghiệp chuyển đổi các tài liệu giấy sang định dạng kỹ thuật số. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng thu thập, tích hợp và đồng bộ dữ liệu từ các tài liệu, văn bản, hồ sơ vào kho lưu trữ dữ liệu.

Cần lưu ý, hiện nay có nhiều giải pháp số hóa tài liệu khác nhau trên thị trường, doanh nghiệp cần lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của mình, nên hợp tác cùng các nhà cung cấp dịch số hóa tài liệu chuyên nghiệp, có kinh nghiệm về tạo lập kho dữ liệu cho doanh nghiệp.

Với hơn 16 năm kinh nghiệm triển khai số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu cho hàng ngàn doanh nghiệp, tổ chức, FSI là đơn vị cung cấp dịch vụ số hóa tài liệu tổng thể với năng lực top 1 thị trường, bao gồm từ dịch vụ chỉnh lý tài liệu; dịch vụ scan tài liệu; tới dịch vụ nhập liệu và chuyển đổi dữ liệu.  

FSI-giup-doanh-nghiep-xay-dung-kho-du-lieu-nhanh-chong-va-tiet-kiem-voi-dich-vu-so-hoa-tai-lieu-chuyen-nghiep
Năng lực số hóa tài liệu top 1 thị trường của FSI giúp doanh nghiệp xây dựng kho lưu trữ dữ liệu nhanh chóng và tiết kiệm

Bằng cách ứng dụng các công nghệ số hóa tiên tiến như OCR, ICR, OMR giúp tự động nhận diện và trích xuất thông tin, cùng các thiết bị số hóa chuyên dụng từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như Cannon, HP, Plustek, Kodak, Contex, Rowe, Qidenus, Fujitsu, dịch vụ của FSI giúp doanh nghiệp nhanh chóng chuyển đổi các tài liệu giấy sang dạng điện tử, xây dựng kho lưu trữ dữ liệu tập trung và hiệu quả, với chi phí, thời gian, nhân lực triển khai tiết kiệm hơn 50% so với phương thức thủ công.

Đồng hành cùng FSI, hơn 1500 doanh nghiệp, tập đoàn lớn đã thành công xây dựng kho lưu trữ điện tử hay cơ sở dữ liệu. Điển hình như DB Schenker Việt Nam, Masterise Group, Mercedes-Benz Việt Nam, Bayer Vietnam, Bosch, Honda Việt Nam, Shopee Việt Nam,…

Tổng kết lại, kho dữ liệu là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp khai thác giá trị từ dữ liệu. Việc xây dựng kho lưu trữ dữ liệu hiệu quả đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự cam kết từ lãnh đạo doanh nghiệp, cũng như sự tăng tốc trong quá trình triển khai số hóa tài liệu thông qua những dịch vụ chuyên nghiệp.