Tin tức công nghệ

Tầm quan trọng của việc số hóa tài liệu

1376 Views
Tầm quan trọng của việc số hóa tài liệu trong thư viện hiện nay không hẳn đơn vị nào cũng nhận thức hết. Chính vì thế số hóa tài liệu cần được phổ biến rộng rãi hơn để mọi người có cái đánh giá đúng về vai trò của nó

Tầm quan trọng của việc số hóa tài liệu trong thư viện

 
Xây dựng tài nguyên số là một xu thế tất yếu và phổ biến của các thư viện Đại học, Cao đẳng ở Việt Nam hiện nay và trong thời gian tới. Nó giúp giải quyết vấn đề lưu trữ, bảo quản tài liệu, chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin và cải thiện dịch vụ cung cấp thông tin cho người dùng tin.
 
Số hóa tài liệu trong thư viện
(Số hóa tài liệu trong thư viện)
 
Tuy nhiên, cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng về tỷ lệ của tài nguyên số và tài nguyên truyền thống trong bộ sưu tập vì mỗi loại tài nguyên này có những ưu điểm và hạn chế nhất định. Bên cạnh đó, để tránh việc tạo lập chồng chéo các hệ cơ sở dữ liệu, giảm lãng phí về thời gian, nhân lực, tài chính và tạo ra tính thống nhất trong hệ thống các thư viện, cần có kế hoạch tổng thể về số hóa tài liệu và liên kết số hóa giữa các thư viện, vì một tương lai phát triển, hội nhập trong hệ thống thư viện Việt Nam và hệ thống thư viện trên toàn thế giới.
 
Một khi nguồn tài nguyên thông tin số là mạch huyết, là linh hồn của thư viện số thì công tác số hóa tài liệu có vai trò vô cùng quan trọng.

- Trước hết việc số hóa tài liệu sẽ giúp giảm thiểu đáng kể diện tích, không gian lưu giữ.

- Thứ hai là giúp việc bảo quản, duy trì tuổi thọ của tài liệu truyền thống được lâu hơn;

- Thứ ba là dễ dàng mở rộng phạm vi cộng đồng  người sử dụng nguồn tài nguyên thông tin của cơ quan thông tin, thư viện;

- Thứ tư là tiện ích trong việc truy xuất tìm kiếm thông tin ở bất kỳ đâuvào bất cứ thời điểm nào một cách nhanh chóng, dễ dàng;

- Thứ năm là thuận lợi trong việc chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin của thư viện với các thư viện khác.

- Thứ sáu là giảm thiểu tối đa sức người, sức của cho việc quản lý nguồn tài nguyên thông tintruyền thống;

- Thứ bảy là góp phần nhanh chóng tái tạo thông tin mới có giá trị gia tăng cao hơn.

Nhận tư vấn để xây dựng giải pháp số hóa tài liệu tổng thể tại: https://fsivietnam.com.vn/