Cùng FSI cập nhật ngay qua bài viết dưới đây những lưu ý quan trọng dành cho phòng kế toán với những luật kế toán thuế trong năm 2023, đáng lưu ý là phương án giảm mức thuế GTGT cùng thông báo chính thức về triển khai “năm dữ liệu số quốc gia” sẽ ảnh hưởng tới toàn ngành, toàn doanh nghiệp.

1. Chính phủ chốt phương án giảm thuế GTGT về 8%

Từ tháng 10/2022 tới nay, do diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, tạo sức ép với kinh tế Việt Nam, GDP quý I/2023 tăng 3,32%, chỉ tương đương cùng kỳ 2020 – thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Số lượng doanh nghiệp thành lập, quay lại thị trường đạt 57.000 đơn vị, lần đầu thấp hơn số rút lui 62.000. Nhiều doanh nghiệp khó khăn, buộc phải giãn việc, hoặc giảm lao động.

Trước thực tế này, văn phòng Chính phủ ngày 17/4 có văn bản truyền đạt ý kiến Phó thủ tướng Lê Minh Khái về đề xuất giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT), từ 10% xuống 8%.

Phó thủ tướng giao Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho phép xây dựng, ban hành nghị quyết của Quốc hội theo thủ tục rút gọn. Bộ này xây dựng hồ sơ, báo cáo Chính phủ trước ngày 25/4.

Ngoài ra, Bộ cũng đề xuất hạ mức thu 35 khoản phí, lệ phí trong nửa cuối năm (tương đương giảm thu 700 tỷ đồng) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Chính phủ chốt phương án giảm thuế GTGT về 8%

Theo dự thảo Nghị quyết, Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% đến hết ngày 31/12 năm nay và Chính phủ nhất trí với đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% đến hết ngày 31/12 năm nay theo đề nghị của Bộ Tài chính.

2. Nghị định 12/2023/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ngày 14/04/2023 Chính phủ ban hành Nghị định 12/2023/NĐ-CP gia hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất năm 2023.

Tóm tắt các lưu ý trong việc gia hạn thuế và tiền thuê đất 2023 để kế toán tránh sai sót hoặc vi phạm: 

Thứ 1: Người nộp thuế thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc nhiều ngành kinh tế khác nhau

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại Nghị định này thì doanh nghiệp, tổ chức được gia hạn toàn bộ số thuế giá trị gia tăng, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn toàn bộ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo hướng dẫn tại Nghị định này.

Thứ 2: Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn

Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo Nghị định này.

Thứ 3: Cơ quan thuế không phải thông báo về việc chấp nhận gia hạn

Cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. 

Trường hợp trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng gia hạn thì cơ quan thuế có văn bản thông báo cho người nộp thuế về việc không gia hạn và người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế, tiền thuê đất và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước. 

Trường hợp sau khi hết thời gian gia hạn, qua thanh tra, kiểm tra cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước.

Nghị định 12/2023/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất

Thứ 4: Không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn trong khoảng thời gian được gia hạn thời hạn nộp

Trường hợp cơ quan thuế đã tính tiền chậm nộp (nếu có) đối với các hồ sơ thuế thuộc trường hợp được gia hạn theo quy định tại Nghị định này thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh, không tính tiền chậm nộp.

Chủ đầu tư các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các khoản thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng khi làm thủ tục thanh toán với Kho bạc Nhà nước phải gửi kèm thông báo cơ quan thuế đã tiếp nhận Giấy đề nghị gia hạn hoặc Giấy đề nghị gia hạn có xác nhận đã gửi cơ quan thuế của nhà thầu thực hiện công trình. Kho bạc Nhà nước căn cứ trên hồ sơ do chủ đầu tư gửi để chưa thực hiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng trong thời gian gia hạn. Khi hết thời gian gia hạn, nhà thầu phải nộp đủ số thuế được gia hạn theo quy định.

Thứ 5: Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành (ngày 14/04/2023)

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Sau thời gian gia hạn theo Nghị định này, thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được thực hiện theo quy định hiện hành.

>>>>> Đọc và tải về Nghị định tại đây <<<<<

3. Thông tư 13/2023/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 49/2022/NĐ-CP sửa đổi quy định về thuế GTGT 

Ngày 28 tháng 02 năm 2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi quy định về thuế GTGT. Thông tư đưa ra nhiều quy định mới nổi bật đáng chú ý về thuế GTGT dành cho các doanh nghiệp và nhân sự làm kế toán. 

Theo đó, có ba nội dung chính như sau:

  1. Quy định giá tính thuế giá trị gia tăng của hoạt động chuyển nhượng bất động sản.
  2. Quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư 
  3. Quy định giá tính thuế đối với hoạt động sản xuất điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

>>>>> Đọc và tải về Thông tư tại đây <<<<<

4. Chính thức triển khai “Năm dữ liệu số quốc gia 2023”

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 516/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch triển khai “Năm dữ liệu số quốc gia” của Bộ, với các hoạt động nhằm thúc đẩy quản trị dữ liệu trên môi trường số, sẽ có tác động tới toàn thể doanh nghiệp. 

Năm dữ liệu số quốc gia sẽ tập trung vào: Phát triển dữ liệu mở; phát triển cơ sở dữ liệu; phát triển, thúc đẩy sử dụng các nền tảng số sử dụng thống nhất trên toàn quốc hoặc trong phạm vi mỗi địa phương; nâng cao năng lực quản trị dữ liệu, an toàn, bảo mật dữ liệu.

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết kế hoạch được triển khai chi tiết theo tháng cụ thể. Theo đó, ngay tháng 4/2023 khởi động Năm dữ liệu số quốc gia và Chủ đề: Dữ liệu mở. Trong tháng 5/2023 sẽ tập trung vào chủ đề Cơ sở dữ liệu chuyên ngành và tháng 6/2023 sẽ là Phân tích, xử lý dữ liệu

Chính thức triển khai “Năm dữ liệu số quốc gia 2023”

Bộ nhấn mạnh năm 2023 là năm tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới, với nhiệm vụ trọng tâm là số hóa, xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương; bảo vệ dữ liệu cá nhân; khai thác, sử dụng dữ liệu để phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được thúc đẩy triển khai số hóa tài liệu, tạo lập CSDL và hệ thống quản lý dữ liệu số hiệu quả, điều này càng đặc biệt quan trọng đối với các phòng ban tiếp xúc và làm việc nhiều với giấy tờ như khối Kế toán, khối Hành chính – Nhân sự, v.v

Với hơn 15 năm kinh nghiệm triển khai dịch vụ số hóa chuyên nghiệp và năng lực thực thi xuất sắc top 1 thị trường, FSI đã đồng hành cùng 5500 khách hàng giải quyết bài toán số hóa tài liệu kế toán tổng thể từ khâu Chỉnh lý tài liệu – Scan tài liệu – tới Nhập liệu và chuyển đổi dữ liệu.

Năng lực triển khai số hóa tổng thể xuất sắc từ FSI

Dịch vụ số hóa tài liệu của FSI sở hữu các ưu điểm phải kể đến:

  • Khả năng số hóa tài liệu với số lượng không giới hạn, có thể xử lý hàng triệu trang theo tiến độ yêu cầu, số hóa đa dạng kích thước, từ khổ A6 tới gấp đôi khổ A0, và đa chủng loại tài liệu, bất kể sách, báo, tranh ảnh, …
  • Độ chính xác của số hóa tài liệu gần như tuyệt đối, được triển khai theo quy trình chuyên nghiệp bởi đội ngũ chuyên gia đầu ngành
  • Chi phí, nhân sự và thời gian triển khai dự án tối ưu, nhờ áp dụng các công nghệ số hóa tiên tiến và tự động nhận dạng và bóc tách dữ liệu như OCR, ICR, cùng trang thiết bị số hóa chuyên dụng từ các thương hiệu hàng đầu thế giới (Plustek, Kodak, Rowe, Fujitsu, Canon, HP, Contex…)
  • Đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thông tin ISO/IEC 27001:2013 và quản lý chất lượng ISO 9001:2015
  • Năng lực tư vấn và cung cấp hệ sinh thái giải pháp khai thác dữ liệu tổng thể hậu số hóa, giúp tích hợp dữ liệu nhanh chóng vào hệ thống PMKT hiện hành của tổ chức.

Nhờ đó, FSI tự tin đảm nhận những dự án quy mô lớn, yêu cầu bảo mật cao, điển hình như Mercedes Benz Việt Nam với số lượng 250.000 trang A4; Shopee Việt Nam với 20.000 bộ hợp đồng lên đến hơn 500.000 trang tài liệu; và Bayer Việt Nam là 160.000 trang hồ sơ…

Hy vọng bài viết trên đây đã giúp các kế toán viên cùng các độc giả quan tâm 4 lưu ý quan trọng về những thông tư, thông tin mới nhất được ban hành bởi Chính phủ. Với những hiểu biết được trang bị, mong rằng phòng kế toán của anh chị sẽ có được sự chuẩn bị và đạt kết quả tốt nhất trong quá trình làm việc quý II 2023.