Tìm kiếm

Tìm thấy 1 kết quả

Số hóa sổ hộ tịch - biện pháp thúc đẩy quá trình xây dựng chính phủ điện tử

Nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng chính phủ điện tử trong thời gian ngắn nhất, giải pháp số hóa sổ hộ tịch ra đời hỗ trợ các cơ quan nhà nước tiết kiệm thời gian, công sức và nâng cao hiệu quả trong việc đăng ký và quản lý sổ ...
Xem thêm