News

Welcome to Vietnam women's day 20-10

In order to honor FSI women on the occasion of Vietnam Women’s Day 20-10, Trade Union and men in FSI Technology Development and Trading Investment ., JSC held the program entitled “Welcome to Vietnam Women’s Day 20-10” for the sisters.
View more

Nguyen Khoa Bao and top 25 Hanoi Excellent Young Entrepreneurs in 2016

On October 12, 2016, Mr. Nguyen Khoa Bao – Chairman of Board of Directors of FSI Technology Development and Trading Investment., JSC was awarded Top “25 Hanoi Excellent Young Entrepreneurs in 2016”.
View more

FSI welcomed Cuban Young Communist League visiting and working the comp

In the morning of October 17, 2016, FSI was honored to welcome Executive Board of Cuban Young Communist League to visit and work ưith board of management of the company.
View more

Cách copy tài liệu từ trang web không cho copy-en

Trong quá trình tìm tài liệu bạn có thể sẽ gặp một số trang web không cho phép bạn bôi đen để copy. Thủ thuật đơn giản sau đây sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.
View more