Giải pháp - FSI RSS FSI FSI RSS Wed, 25 Apr 2018 07:05:09 +0700 http://sohoatailieu.com/rss/solution.rss Giải pháp quản lý tài liệu
Giải pháp quản lý tài liệu của FSI sử dụng hệ thống quản lý tài liệu thông minh DocPro cho phép lưu trữ và tìm kiếm tài liệu hiệu quả với nhiều tính năng ưu việt. Bên cạnh đó, giải pháp quản lý tài liệu của FSI sử dụng công nghệ nhận dạng tiếng Việt và bóc tách thông tin tự động giúp cho việc sử dụng trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.]]>
Wed, 25 Apr 2018 07:05:09 +0700 http://sohoatailieu.com/solution/giai-phap-quan-ly-tai-lieu/giai-phap-quan-ly-tai-lieu http://sohoatailieu.com/solution/giai-phap-quan-ly-tai-lieu/giai-phap-quan-ly-tai-lieu 0
Giải pháp nhận dạng ký tự
Giải pháp bóc tách dữ liệu IONE của FSI cho phép nhận dạng ký tự và trích xuất thông tin từ nhiều dạng tài liệu. Giải pháp bóc tách dữ liệu IONE có khả năng nhận dạng ký tự tiếng việt chính xác đến 98%.]]>
Wed, 25 Apr 2018 07:05:09 +0700 http://sohoatailieu.com/solution/giai-phap-nhan-dang-ky-tu/giai-phap-nhan-dang-ky-tu http://sohoatailieu.com/solution/giai-phap-nhan-dang-ky-tu/giai-phap-nhan-dang-ky-tu 0
Giải pháp chấm thi trắc nghiệm
Phần mềm chấm thi trắc nghiệm do FSI cung cấp đã được giải nhất cuộc thi Nhân tài Đất Việt 2006 và được BGD & ĐT tin dùng, giúp dễ dàng quản lý bài thi trắc nghiệm, đưa ra kết quả chính xác 100%]]>
Wed, 25 Apr 2018 07:05:09 +0700 http://sohoatailieu.com/solution/giai-phap-cham-thi-trac-nghiem/giai-phap-cham-thi-trac-nghiem http://sohoatailieu.com/solution/giai-phap-cham-thi-trac-nghiem/giai-phap-cham-thi-trac-nghiem 0
Document Management Solutions
FSI is a leading company in research and development solution for document digitalization with many years of experience. With a team of highly expertise, FSI will consult and provide smart solutions of document digitization at high economics and efficiency.]]>
Wed, 25 Apr 2018 07:05:09 +0700 http://sohoatailieu.com/solution/document-management-solutions http://sohoatailieu.com/solution/document-management-solutions 0
Test solution examiner
Testing software provided by FSI was claimed Top 1 of Nhan tai Dat Viet award in 2006 and trusted by Ministry of Education and Training, making the test management easily with 100% accuracy.]]>
Wed, 25 Apr 2018 07:05:09 +0700 http://sohoatailieu.com/solution/test-solution-examiner http://sohoatailieu.com/solution/test-solution-examiner 0
Data Extraction Solution
FSI's data extraction solution IONE allows to recognize character and extract the information from a variety of document formats. Data extraction solution IONE has the ability to recognize Vietnamese characters up to 98% accuracy.]]>
Wed, 25 Apr 2018 07:05:09 +0700 http://sohoatailieu.com/solution/data-extraction-solution http://sohoatailieu.com/solution/data-extraction-solution 0