Tài liệu - FSI RSS FSI FSI RSS Wed, 25 Apr 2018 07:04:55 +0700 http://sohoatailieu.com/rss/download.rss Profile giới thiệu dịch vụ BPO | FSI
Giới thiệu tổng quan về FSI, các dịch vụ, giải pháp FSI đang cung cấp, thế mạnh, khách hàng, đối tác cũng như đường lối phát triển lâu dài của FSI]]>
Wed, 25 Apr 2018 07:04:55 +0700 http://sohoatailieu.com/download/corporate-documents/profile-gioi-thieu-dich-vu-bpo-fsi http://sohoatailieu.com/download/corporate-documents/profile-gioi-thieu-dich-vu-bpo-fsi 0
Profile giới thiệu dịch vụ số hóa tài liệu FSI
Giới thiệu năng lực cung cấp dịch vụ số hóa tài liệu mô tả năng lực của FSI trong lĩnh vực số hóa tài liệu]]>
Wed, 25 Apr 2018 07:04:55 +0700 http://sohoatailieu.com/download/corporate-documents/profile-gioi-thieu-dich-vu-so-hoa-tai-lieu-fsi http://sohoatailieu.com/download/corporate-documents/profile-gioi-thieu-dich-vu-so-hoa-tai-lieu-fsi 0
Giới thiệu giải pháp quản lý tài liệu Fscanner
Fscanner là phần mềm cho phép quét, quản trị tài liệu một cách thông minh. Fscanner linh hoạt tùy chỉnh được theo nhu cầu quản trị của từng khách hàng và quá trình lưu trữ tài liệu, bóc tách thông tin của khách hàng gần như tự động hoàn toàn.]]>
Wed, 25 Apr 2018 07:04:55 +0700 http://sohoatailieu.com/download/document-solutions/gioi-thieu-giai-phap-quan-ly-tai-lieu-fscanner http://sohoatailieu.com/download/document-solutions/gioi-thieu-giai-phap-quan-ly-tai-lieu-fscanner 0
Profile FSI 2015
Established since 2007, FSI focus research investments, transfer of advanced technology solutions based on understanding the demands of customer to provide intelligent IT solutions, suitable to reality, bring value and efficiency to customers.]]>
Wed, 25 Apr 2018 07:04:55 +0700 http://sohoatailieu.com/download/corporate-documents/profile-fsi-2015 http://sohoatailieu.com/download/corporate-documents/profile-fsi-2015 0
FSI Profile
Giới thiệu tổng quan về công ty FSI, tầm nhìn, sứ mệnh, các sản phẩm, dịch vụ, đối tác của FSI và đường lối phát triển của FSI trong thời gian tới]]>
Wed, 25 Apr 2018 07:04:55 +0700 http://sohoatailieu.com/download/corporate-documents/fsi-profile http://sohoatailieu.com/download/corporate-documents/fsi-profile 0