FSI trúng gói thầu “ Số hóa tài liệu” của Phòng tư pháp quận Hai Bà Trưng

Ngày 5/9/2014, FSI chính thức nhận được thông báo trúng thầu gói thầu: “Số hóa và tạo lập cơ sở dữ liệu” thuộc dự án “ Số hóa dữ liệu hộ tịch và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ hộ tịch của quận Hai Bà Trưng”.

Đây là một trong các dự án số hóa tài liệu có giá trị lớn của thị trường số hóa FSI đã trúng thầu trong năm nay. Nội dung công việc tập trung vào:

-          Số hóa dữ liệu hộ tịch

-          Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ hộ tịch của quận Hai Bà Trưng.

Dự kiến gói thầu sẽ hoàn thành vào tháng 12/2014

Thông tin các gói thầu lớn khác của FSI:

27/12/2013 FSI trúng gói thầu về “số hóa tài liệu” tại Sở Quy Hoạch Kiến Trúc Hà Nội

18/11/2013 FSI trúng gói thầu “Số hóa tài liệu” của viện quy hoạch xây dựng

CÁC TIN TỨC KHÁC