Profile giới thiệu dịch vụ BPO | FSI

04-11-35-30-11-2016-dich-vu-bpo-cua-fsi-dich-vu-bpo-chuyen-nghiep-1.jpg
Giới thiệu tổng quan về FSI, các dịch vụ, giải pháp FSI đang cung cấp, thế mạnh, khách hàng, đối tác cũng như đường lối phát triển lâu dài của FSI
download