Giấy chứng nhận
Giấy chứng nhận TOP ICT Việt Nam 2017
Giấy chứng nhận nhà phân phối máy scan của PLustek
Bằng Khen thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, giải pháp phần mềm
Danh hiệu sao khuê 2017
Giấy chứng nhận - Top 50 doanh nghiệp CNTT 2017
Chứng nhận - ISO/9001:2015
Máy scan khổ lớn A0 Rowe chính thức được FSI phân phối từ tháng 5/2014